افزایش بودجه برای حل گره های حمل و نقل پایتخت

با موافقت اعضای شورای شهر تهران ۱۸۰ میلیارد تومان به بودجه حمل و نقل شهر تهران اضافه شد. به نقل از شهرنوشت، اعضای شورای شهر تهران روز گذشته بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۷ تهران را تصویب کردند. مهم‌ترین تغییر اما مربوط به ردیف بودجه حمل و نقل عمومی است. بودجه‌ای […]