مرگ سالانه ۷ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا

معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گزارش عملکرد خود را در نیمه دوم سال ۹۶ منتشر کرد که تدوین دستورالعمل برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا جهت تدوین آیین نامه لایحه هوای پاک، آموزش سه گانه محیط بانان وتدوین و اجرای طرح بی زباله از جمله مهمترین اقدامات […]