آلودگی هوا در شهرستان های هویزه، دشت آزادگان و حمیدیه

«محمد ساکی »رئیس اداره محیط زیست شهرستان هویزه گفت : در چند روز گذشته حدود یک هزار هکتار از تالاب هورالعظیم در کشور عراق به علت خشکسالی و کم آبی دچار خودسوزی طبیعی و حریق شد که دود ناشی از این حریق موجب آلودگی هوا در شهرستان های هویزه ؛ […]