رابطه استفاده از وسایل سرمایشی و آلودگی هوا

گرمای هوا در سراسر جهان در حال افزایش است و تهویه مطبوع، یکی از مهمترین اختراعات بشر برای مقابله با گرمای طاقت فرسای تابستان است، اما این فناوری منجر به افزایش آلودگی های مرگبار هم خواهد شد. محققان اظهار کردند: شیوه های لوکس زندگی، گاهی منجر به افزایش مرگ ومیر […]