برنامه مقابله با صدا در محیط کار

مقدمه :

یکیازمهمترینویژگیهایزندگیامروزیوجودانواعصداهایآزاردهنده،گوشخراش ،نامانوس است که سرتاسر زندگی انسانها را فرا گرفته است .

موضوع آلودگی صوتی واثرات وپیامدهای بهداشتی ناشی از آن تنها به صدا های صنعتی ومحیط کار محدود نمی شود بلکه محیط زیست وزندگی  را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد . لذا موضوع آلودگی صوتی را می توان در دوبخش عمده مورد بررسی قرار داد :صنعت ومحیط زیست .

کارگاهها وکارخانجات  با انواع ماشین آلات وعملیات  پر سروصدا ،ازدحام انسانها واتومبیلها وموتور سیکلت ها در فروشگاهها ،مراکز تجاری ،معابر وخیابانها ،غرش هواپیماها در هنگام برخاستن  وفرود ،ترافیک وبوق خودروها ،عملیات تعمیر واحداث ساختمانها ،کنده کاری خیابانها وکوچه ها با مته ها ،ماشین آلات راه سازی وکشاورزی ،لوازم خانگی وصوتی وتصویری همگی فضایی شلوغ وآزار دهنده را برای زندگی ومحیط کار انسان  ایجاد کرده است .

این مشکل تقریبا تمام بخش های زندگی انسان از محیط زیست گرفته تا محیط کار وزندگی وحتی خواب واستراحت وتفریح انسان را فرا گرفته وروز به روز بر شدت آن افزوده می شود .

 

بیان مسئله :

آلودگی صوتی علاوه بر اینکه بطور مستقیم تاثیرات غیر قابل برگشتی بر روی سیستم شنوایی انسان وارد میکند، می تواند برروی بسیاری  از اندامهای دیگر  بدن نظیر سیستم قلب وعروق ،دستگاه گوارش ،اعصاب وروان ایجاد عوارضی به صورت سردرد ،پرخاشگری ،اضطراب ،تغییرات در خلق وخو،افزایش فشار خون و بروز مناقشات خانوادگی  در خانواده های کارگرانی که در محیط های پر سر وصدا کار می کنند شود .

آلودگی صوتی پس از آلودگی هوا، مهم‌ترین آلودگی زیست‌محیطی و تهدیدکننده سلامت انسان است، توجه به کاهش سر و صدای محیط کار ‌ در حدی که مانع بروز اثربر روی سیستم شنوایی شود باید مورد توجه  کلیه مسئولان ومدیران وکارفرمایان  قرار گیرد.

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده  است که حدود  ۲۷۸ میلیون نفر دارای اختلالات شنوایی از نوع متوسط تا شدید هستند.آنالیز جهانی نشان داده است که  ۱۶%  این  کریها  از نوع شغلی وناشی از صدا  است ونسبت در مردان  (۲۲%) بالاتر از زنان (۱۱%)  است .

بر اساس آمارکشوری در  سال ۸۵ تعداد ۷۳۸۹۵۳ کارگاه فعال در بخشهای چهارگانه صنعت،معدن ،خدمات وکشاورزی با ۲۷۴۷۷۳۸ نفر شاغل در سطح کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۱۷%(۹۰۵۹۴) کارگاهها با ۲۲%(۴۶۸۸۴۰) شاغلین آنها در معرض عامل زیان آ ور صدا بوده اند .درسال ۱۳۸۶   ۲۱% کارگاهها و۲۳% شاغلین کشور در معرض عامل زیان آور صدا بوده اند .

با توجه به اینکه   مهمترین عامل زیان آور فیزیکی در محیط های کار صدا می باشد  وبه   منظور کاهش وکنترل صدا درمحیط های کار طرح مقابله با صدا در محیط کاراز  سال ۷۹ توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی   تدوین و در ۱۰ استان آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان ، همدان، مرکزی ، لرستان ، گلستان ، قزوین و اردبیل و ایران در مدت دو سال بصورت پایلوت  اجراء و پس از ارزشیابی نتایج ،  مقرر گردید که این طرح کل کشور به اجرا درآید .و از  سال    ۸۴ برنامه مذکور در سطح استان خراسان جنوبی  شروع و از سال۸۷ نیزدر شهرستانهای بیرجند ،‌  فردوس ،سرایان، درمیان ، نهبندان و سربیشه با همت نیروهای اجرایی بهداشت حرفه ای در حال اجرا است  .

هدف کلی این  برنامه :

ساماندهی ، بهینه سازی ویکنواخت سازی فعالیتهای بهداشت حرفه ای در زمینه شناسایی ،اندازه گیری،ارزشیابی،کنترل ویا حذ ف صدای زیان آور محیط کار.

اهداف اختصاصی :

۱-ارتقائ سطح  آگاهی نیروهای بهداشت محیط وحرفه ای در زمینه شناسایی ،اندازه گیری ،ارزشیابی وکنترل صدای زیان آور محیط کار به میزان ۳۰% تاپایان سال ۱۳۸۸

۲- کاهش میزان  کارگاههای دارای عامل زیان آور صدا به میزان ۲% در هرسال نسبت به سال قبل.

۳- کاهش میزان شاغلین در مواجهه با عامل زیان آور صدا به میزان ۲% در هرسال

۴- ارتقاء سطح آگاهی کارفرمایان وکارگران در زمینه اثرات سوء ناشی از مواجهه با صدا به ازاء هر سال ۵%

۵- افزایش درصد کارگران استفاده کننده از وسایل حفاظت شنوایی در هر سال به میزان  ۱۰%

 

در راستای اجرای این برنامه در طول سال ۱۳۸۷ در ۴۵۴ کارگاه تحت پوشش و۲ کارخانه که مجموعا دراین محیط های کار ۱۶۵۰ نفر مشغول به فعالیت بودند اندازی گیری صدا انجام شد که این اندازه گیریها نشان داد  در ۵۵% این کارگاهها صدا بالای حد مجاز (۸۵دسیبل )می باشد ودراین ایستگاههای کار ۳۶درصد شاغلین در معرض مواجهه با صدای زیان آور می باشند .

ودر ۴۱۸ کارگاه صدای مداوم ناشی از دستگاههای برش ،اره سه کاره ،مته فموتور پرس ،سنگ ساب ،فرز ودر ۷ کارگاه صدای ضربای وجود داشته است .

همچنین در سال ۱۳۸۷ در  معاینات دوره ای انجام شده از مجموع ۵۷۷۹ نفر کارگر معاینه شده  ۲.۵ % آنها مبتلا به کاهش  شنوایی شغلی بوده اند .که البته چون ۲۴.۴ شاغلین تحت پوشش معاینات قرار داشته اند . در صورت افزایش درصد شاغلین معاینه شده درصد مبتلایان نیز  افزایش خواهد یافت  .

 

مقررات وآیین نامه های موجود :

مقدار حد تماس شغلی صدا بر اساس  استانداردهای کمیته فنی بهداشت حرفهای کشور برای ۸ ساعت کار روزانه   ۸۵  دسی بل میباشد

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی (مصوب ۸۷/۴/۱) (به استناد ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) مربوط به  سازمان حفاظت محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *