آلودگی هوا،علت مرگ سالیانه سه میلیون نفر در جهان

بر اساس گزارش مؤسسه زیست محیطی نِیچر، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا معادل شش مرگ در هر دقیقه است که در صورت تداوم روند فعلی این میزان تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش خواهد یافت. تحقیق اخیر دانشمندان نشان می دهد در اروپا و آمریکا تولید […]