مقصر نیمی از آلودگی هوای تهران

کلانتری گفت: بحران اصلی محیط زیست کشور کاهش منابع آبی است. ما حق استفاده بیش از ۴۰ درصد آب را در کشور نداریم اما در حال حاضر از ۱۱۰ درصد میزان آب ترجیح پذیر کشور استفاده می‌کنیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر حقابه زیست محیطی تالاب ها […]