روش‌های پیشگیری از آلودگی هوا

روش‌های پیشگیری از آلودگی هوا عبارت هستند از : ۱. تهویهٔ مکانیکی: که موجب کاسته شدن از هواى فاسد و تراکم میکروب‌ها، مى‌شود. ۲. تاباندن پرتوهاى فرابنفش: این کار در مواقع ویژه‌اى مانند اتاق‌هاى عمل جراحى و بخش بیمارى‌هاى عفونى بسیار کارساز بوده است. چون تماس مستقیم با پرتوهاى فرابنفش […]